GFAB glasteam AB etablerar fullserviceanläggning i Stockholm, GFAB glasteams klart uttalade profil med mycket hög servicegrad, kvalitét och mångsidighet kombinerat med ett komplett sortiment, korta ledtider och en självklar närhet till kunden.

För att ytterligare stärka vår marknadsnärvaro kommer GFAB glasteam under år 2013 att etablera sig i Stockholm. Vi kommer att bygga en fullserviceanläggning för att stå redo och kunna serva kunder, föreskrivande led och övriga glasintressenter i Stockholm och Mälardals-regionen.

Här finns vi

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se