GFAB glasteam AB kommer under augusti 2013 öppna en ny fullserviceanläggning i Sundsvall för att kunna tillgodose potentiella kunder, föreskrivande led och övriga glasintressenter med produkter från GFAB:s breda och konkurrenskraftiga sortiment.

Efter vår etablering i Stockholm känns det naturligt att närmast fortsätta vår geografiska expansion norrut och vi ser fram emot att kunna erbjuda en hög servicegrad, kvalitét och mångsidighet kombinerat med ett komplett sortiment, korta ledtider och en självklar närhet till kunden.

Här finns vi

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se