Ruta ettGFAB – säkra leveranser från ruta ett!

Vi vågar påstå att vi har öga för glas. Med plant glas kan vi göra det mesta, till och med böja det. Vi kan göra det starkt, tåligt och säkert. Med härdning och laminering skapar vi ett glas som skyddar och tål de mest omilda situationer. Med glas hjälper vi er att skapa unika miljöer.

Det nära samarbetet med våra kunder har alltid varit vårt signum och vi samarbetar med både arkitekter, inredare och produktutvecklare. Transparens är viktigt i allt vi gör och hos oss råder korta beslutsvägar och hög flexibilitet. Vår fulla kompetens kommer till sin fulla rätt när vi får vara med redan i produktutvecklingsstadiet.

Det finns produkter man inte gör i glas – än…

Varje gång ni tänker glas är ni välkomna att kontakta oss på GFAB. Eller ännu hellre, tänk planglas när glas inte var planen från början. Vi lovar att glas kan användas till så mycket mer än det förväntade. Tillsammans kan vi skapa innovativa och hållbara lösningar.

Nöjda kunder är vår självklara prioritering

Mångsidighet, kvalitet och flexibilitet är ledord i vår dagliga verksamhet.

GFAB erbjuder en av Europas modernaste anläggningar för bearbetning av både glas, speglar, lamellglas och isolerrutor – en produktmix som är ganska unik på marknaden. Kontinuitet och lokal förankring i ägandet är viktigt för oss. Det har medfört ett starkt fokus på långsiktighet och att resultatet återinvesteras i verksamheterna. Detta avspeglar sig i en teknikutveckling i framkant och i en mycket lojal och kompetent personal. Tack vare att all vår verksamhet finns i Sverige finns vi alltid nära er och bidrar till att öka säkerheten och tryggheten i både produkter och samarbeten!

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se