kvalitetGFAB – när god kvalitet är målet

Vårt viktigaste mått på kvalitet är våra nöjda kunder. Alla våra åtaganden, allt vårt engagemang och alla våra produkter ska därför uppfattas som en del i strävan efter just god kvalitet.

För att nå detta jobbar vi systematiskt med tidsangivna och mätbara kvalitetsmål. Målsättningen att alla i produktionskedjan ska känna sig delaktiga i det ständiga förbättringsarbetet med att klara leverera rätt produkt, i rätt tid och i rätt kvalitet.

Externa länkar till Planglasföreningens hemsida

För information om produktprestanda ta kontakt med ansvarig säljare eller kvalitetsansvarig.

Kontakt
Anna-Lena Fransson

Anna-Lena Fransson

Kvalitetschef
0481-619 06
a-l.fransson@gfabsweden.se

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se