Dekor
Vi kan förse glas så väl plant som böjt med ett heltäckande färgskikt, screentryckt eller digitaltryckt mönster, helt enligt dina önskemål.
Böjt
I våra ugnar kan vi tillverka böjt härdat glas såväl som böjt laminerat glas. Detta ger möjligheter för kreativa idéer.
Säkerhet
Produkter som förhindrar eller minimerar risken för personskador vid kontakt med glas.
Speglar
I vår anläggning har vi möjligheter att blästra ljusfält och mönster. Vi limmar beslag för olika ändamål, gör dem magnetiska och monterar folie.
Isolerglas
På GFAB producerar vi alla efterfrågade funktioner som t.ex. energibesparing, ljudreducering, sol-, brand- och personskydd.
Skydd
Med ett brett standardsortiment kombinerat med kundunika lösningar erbjuder vi skyddsglas av högsta kvalitet.  
Brand
Brandglas bildar en effektiv barriär mot rökgaser och flammor samt stoppar direkt värmestrålning .
Grossist
Våra utpräglade serviceanläggningar erbjuder egen produktion och korta leveranstider.

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se