Brand

Brandskydd i byggnader regleras i Boverkets byggregler (BBR). I BBR finns krav på utrymningssäkerhet och försvårande av brandspridning mellan och inom byggnader. Brandglas är glas som bildar en effektiv barriär mot rökgaser och flammor samt stoppar direkt värmestrålning.

Vid val av brandskyddsglas är det viktigt att tänka på var i byggnaden glaset sitter, vad glaset ska skydda och konsekvenserna om glaset fallerar. Där personer ska skyddas vid utrymning är det viktigt att välja glas som inte riskerar att fallera snabbt eller okontrollerat. Ett glas som likt en vägg i princip stoppar all värmestrålning.

Kontakta våra säljare för mer information.

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se