skyddSkydd och säkerhet

Vi har lång tradition och stort kunnande inom skydd och säkerhet. Faktum är att vi är Nordens äldsta lamellglastillverkare och vi erbjuder ett brett spektrum av olika typer av glas inom området. Vårt standardsortiment är stort men mycket av det vi tillverkar är skräddarsydda och kundunika lösningar som skyddar mot exempelvis beskjutning, tryckvågor, intrång, ”smash ’n grab” och brand. Oavsett hur ditt behov ser ut erbjuder vi produkter med högsta kvalitet.

Vandalskyddande glas 

Glas som skall skydda sak eller person mot exempelvis oplanerat ögonblicksvåld. Glasen är testade enligt SSEN 356. Testen genomförs med fallande stålkulor med bestämd vikt och diameter. Testkulan väger 4,11 kg och har en diameter på 100 mm.

Inbrottsskyddande glas 

Glas som är konstruerade för
att ge långa genombrottstider vid inbrottsförsök med kraftiga tillhyggen.
Glasen är klassade enligt SSEN 356. Testen sker med hammar- och yxmaskin som
bearbetar glasen med viss bestämd energi. Antalet slag ger klassen

Skottskyddande glas 

Skottsäkra glas för definierat skydd mot
beskjutning med specificerad vapentyp och ammunition från bestämt avstånd.
Testförfarandet sker enligt SSEN1063. Varje klass finns i två varianter, en där
splitteravgång accepteras och en splitterfri version.

Ljuddämpande
 Laminerade glas med varierande uppbyggnad ger mycket goda ljuddämpande egenskaper. Vi har olika typer av folie beroende på vilka ljudkrav som ställs. För mer information angående ljudkraven rekommenderas  SS 025267, bilaga A.

Larmglas 
Våra laminerade glas går att kombinera med larmfunktion. Vi har olika alternativ.

 

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se