arkitekterArkitekter

Vårt utbud av funktionsglas ger dig full frihet att skapa vackra och uttrycksfulla byggnader. Det ger människor en funktionell, säker och komfortabel inomhusmiljö- fylld av givande dagsljus.
Varje byggnad är unik. Vi strävar därför efter att i samarbete med arkitekter erbjuda bästa möjliga glaslösning med utgångspunkt från byggnadens särdrag. Alltid med hänsyn tagen till gällande byggnormer.

Med bred kompetens och lång erfarenhet kan vi erbjuda möjligheter att använda planglas i nya spännande former. Vi har teknik för utmana fantasin och töja gränserna och kan bland annat erbjuda teknisk support, lösningsförslag och en komplett prisbild på vårt stora produktsortiment.

Vi ser fram emot ett möte om glas.

Kontakta oss på GFAB glasteam projekt

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se