Hydro Building Systems

Arkitekt: KOPDESIGN
Plats: Växjö
År: 2012

Hydro Building Systems nya kontor på Norremark i Växjö är en byggnad med många nya innovationer inom byggnadsteknik med avseende på bl a energihushållning.

Den långa fasaden utmed den väl trafikerade vägen, är uppbyggd som en dubbelskalfasad vilken inte bara är bra ur energisynpunkt utan även stänger ute ovälkommet buller. Fasaden består av ett invändigt fönsterparti med en högisolerad 3-glaslösning, samt det yttre fasta enkelglassystemet som både hjälper till att hålla nere U-värdet på konstruktionen samt skyddar de mellanliggande persiennerna. De yttre glasen är steppade så att glashållarna försänks ner i glaset, detta för att det ska bli en så slät känsla som möjligt. Övriga glasfasader på byggnaden har bl a Structural Glazing-utförande samt vanliga glashållare med täcklock.

Invändigt hittar vi både fasta partier, dörrar samt skjutdörrar med glas i olika utförande. Även receptionsdisken i glas kommer från GFAB gemaxglas.

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se