Kv Bocken, Stockholm

Glasentreprenör: Westins Fönsterteknik AB
Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter AB
Plats: Regeringsgatan 60, Stockholm
År: 2010

Fastigheten Kv Bocken 25 i centrala Stockholm är ritat av arkitekterna Frumerie och Sundstrand och byggdes år 1914. 2006 påbörjades omfattande renoveringar och under 2010 kompletterades fastigheten med en ny byggnad placerad på den tidigare outnyttjade innergården

Fastighetens alla fasader och förbindelsegångar är utförda som glasfasader av typ SG (structural glazing) där alla samtliga ytterhörn består av en böjd glaskonstruktion. Både fasadglasen och de utvändiga helglasräcken är av laminerat glas både i klart och olikfärgat utförande. Den nya fastigheten är uppförd i sju våningsplan med tre terrasser och förbindelsegångar i flera våningsplan till närliggande fastighet. Färgsättning är gjord av Bergkrantz Arkitekter ABs Johan Kilander.

Nybyggnationen var nominerad både till – ROT-Priset 2012 och Glaspriset 2012.

Socialt

Följ oss på Facebook

Kontakta oss

GFAB sweden
Telefon 0481-619 00
info@gfabsweden.se