GDPR – Integritetspolicy GFAB sweden AB

Syftet med denna policy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).
GFAB sweden AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på företaget. Det gäller även för personuppgifter som samlas in vid avtal för produkter och tjänster.

Kunder och leverantörer

Nedan finns exempel på information som inhämtas för att kunna hantera t ex order och offerter:

* Företagsnamn och organisationsnummer
* Företagsadress/fakturaadress/leveransadress
* Kontaktpersoner
* Telefonnummer och e-postadresser
* Kund- och leverantörsavtal

GFAB sweden AB samlar inte in personupplysningar som personnummer på kunder eller leverantörer.

Ändamålet med information som inhämtas

* För att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster
* För att kunna sända relevant information
* För att kunna ta kontakt och erbjuda våra produkter och tjänster

Hur lagras informationen?

Information som inhämtats lagras i vårt affärssystem PreGlas och ekonomisystem Visma.

Hur tas information bort?

Information tas bort efter kundens/leverantörens kontakt med vår personal.

Behandling av personuppgifter för dig som är arbetssökande eller anställd hos GFAB sweden AB.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs bland annat av namn, adress, e-mail, personnummer, betyg, intyg, utbildningar och arbetslivserfarenheter, ev. fotografi, uppgift från referensperson (såsom omdömen), samt uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av befattningen m.m.

* Uppgifter kopplade till ansöknings- och rekryteringsprocess
* Anställningsavtal
* Uppgifter om händelser, såsom tidrapporter, löne- och kontouppgifter, sjukintyg
* Närmaste anhörig/relation

Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.

Inhyrda konsulter

Inhyrda konsulters personuppgifter behandlas på samma sätt som anställdas och ska ha samma rättigheter som anställda vad gäller integritetsskydd.

Personuppgiftsansvarig

GFAB sweden AB med organisationsnummer 556081-7586 och adress Aspvägen 17-19, 364 43 Alstermo, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker avseende dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämpad lagstiftning.

Om du har några frågor gällande denna Integritetspolicy eller vår användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-mail info(at)gfabsweden.se