• Interiör- & byggnadsglas

    Uniglas är den naturliga partnern vid behov av förädlat planglas. Vi är en totalleverantör och erbjuder ett stort sortiment av glas för byggnads- och interiörindustrin.

    KONTAKTA OSS!

Din partner för förädlat planglas

Produkter

Service

Vi slipar kanter och CNC-borrar efter kundens behov. Vi screentrycker även glas och använder då en keramisk färg som efter härdning övergår till glasemalj. Montering utför vi efter behov, där vårt glas är en den ena av en eller flera komponenter – på så sätt kan vi effektivisera arbetet åt våra kunder. När det gäller logistik lägger vi stor omsorg vid tydliga och snabba leveransdokument, omsorgsfull packning, väl synlig godsmärkning samt ett bra välfungerande system med tur- och linjebilar.

Våra kärnvärden

Vi är en liten organisation med korta beslutsvägar – goda förutsättningar för snabb och flexibel kundservice. Uniglas kan erbjuda sina kunder god leveranssäkerhet, hög kvalitet och en bra och tydlig kommunikation. Vår målsättning är att alltid vara flexibla – detta för att kunna erbjuda marknaden ett så brett produktutbud som möjligt när det gäller inrednings- och byggnadsglas. Mer eller mindre förädlat, i små eller stora serier.

Formatskuret enkelglas

Första steget i vår produktion är att skära ner glaset till önskat mått. Genom att blanda olika kunders behov har vi möjlighet att utnyttja glaset maximalt och därmed minimera glasspillet så mycket som möjligt. Vi lagerhåller de vanligaste glastyperna, men via våra leverantörer och samarbetspartners kan vi idag erbjuda de flesta glastyper som finns tillgängliga på marknaden.

Isolerglas

En isolerruta består oftast av två- eller treglas med en mellanliggande distansprofil. Vi använder distanslister som TPS, en välbeprövad och effektiv tillverkningsteknik, men vi har även TGI och ståldistanser. Vi kan erbjuda isolerglas med härdade eller laminerade glas. Olika säkerhetsfunktioner kan byggas in i glasen, exempelvis skydd mot brand, intrång eller inbrott.

Laminerat glas

Laminerade glas används både interiört och exteriört. Glasen pressas samman med folie under stort tryck och hög värme, vilket genererar ett personsäkert glas. Om lamellglas krossas håller folien samman glasdelarna. Lamellglas kan byggas upp med flera skikt, exempelvis som inbrottsskyddande glas i utsatta lokaler. Flerskiktslamell används även som skottskyddande glas.

Härdat glas

Glaset värms upp till drygt 600 grader och slutligen kyls ned snabbt. Glaset får då inbyggda drag- och tryckspänningar som gör det flera gånger starkare än ohärdat glas. Ett härdat glas som går sönder granulerar i små bitar, vilket minimerar risken för skärskador. Våra härdade glas tillverkas enligt standard SS-EN 12150, termiskt härdat säkerhetsglas med CE-godkännande för vår process.

Om Uniglas

Uniglas – interiör & byggnadsglas

Uniglas har ett brett produktutbud av interiör- och byggnadsglas. Hos oss vill vi att du skall känna förtroende för vad vi levererar, både när det gäller produkter och tjänster. Tillverkningen i Alstermo sker efter senaste EU-normer för att säkerställa en hög produktkvalitet. God leveranssäkerhet, hög kvalitet och en bra kundkommunikation är honnörsord på Uniglas. Vi har en gedigen erfarenhet, och vet att när det kommer till glas är begränsningarna få. Men vi ser självklart fram emot utmaningar!

Välkommen till ditt Uniglas!

Tillsammans är vi starka

© Copyright 2018 –  Uniglas AB